Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.W komentarzu uwzględniono ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (szczegółowo zmiany przedstawia tabela zmian. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wie


Autor: Aleksandra Partyk
Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywiln

Autor: Łukasz Błaszczak
Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) k.p.c.) Stan prawny: 8

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) k.p.c.) Stan prawny: 8 sierpnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), która została ogłoszona 6.08.2019 roku.

Autor: Marcin Walasik
Nadużycie prawa procesowego cywilnego Problematyka nadużycia prawa procesowego

Nadużycie prawa procesowego cywilnego Problematyka nadużycia prawa procesowego cywilnego do tej pory nie doczekała się w nauce systemowego opracowania. Prezentowany zbiór artykułów próbuje wypełnić tę lukę. W książce zamieszczono większość wystąpień wygłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Zj

Autor: Grzegorz Jędrejek
Postępowanie cywilne wprowadzone i projektowane zmiany W książce skomentowano zmiany, jakie na

Postępowanie cywilne wprowadzone i projektowane zmiany W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowelizacja procedury cywilnej zawarta w rządowym projekcie

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sądowych i procesowych Publikacja zawierająca komentarz praktyczny, wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze i koszty sądowe to praktyczne omówienie pro

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC


Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz do art. 367-424(12) KPC